Política de protecció de dades

AVÍS LEGAL

El web www.deloule.com és un domini d'Internet titularitat de DELOULE ESPAÑOLA, SA, NIF A17006768, amb domicili a l’Av. de Barcelona 20, 17600 - Figueres, email: info@deloule.com, inscrita al Registre Mercantil de Girona Volum 86, Llibre 214, Foli 150, Secció 3ª, full 483.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

La totalitat del contingut d’aquest lloc web, ja siguin textos, imatges, sons, marques, logotips o altres elements, així com subestructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels materials, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar. No és lícita la seva transformació o alteració, comunicació pública o qualssevol altra forma d’explotació per qualsevol procediment sense l’autorització expressa de DELOULE ESPAÑOLA, SA. 

PROTECCIÓ DE DADES

DELOULE ESPAÑOLA, SA, es compromet a protegir la privacitat dels seus clients i dels usuaris que accedeixin a aquesta web .

L'ús de la web implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en la mateixa. Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços a la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privacitat s’aplica només a la nostra web i no a les d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. DELOULE ESPAÑOLA, SA, no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

  1. Dret d’informació: En virtut del que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, DELOULE ESPAÑOLA, SA, , informa a l’usuari d’aquest lloc web, de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal creat per DELOULE ESPAÑOLA, SA, i sota la seva responsabilitat. 

  1. Finalitat: Les dades dels usuaris recollides mitjançant la nostra plana web, seran recaptades amb la finalitat d’oferir-li els nostres serveis de fabricació de bombes per a fluids.

  1. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

  1. Consentiment de l’usuari: La recollida de dades personals, mitjançant missatges de correu electrònici/o la nostra web, suposa el consentiment exprés de l’usuari per al seu tractament amb la finalitat abans descrita, així com per a l’enviament de comunicacions via SMS, correu electrònic i/o altres mitjans de comunicació electrònica amb informació sobre els nostres serveis. L’usuari en qualsevol moment podrà comunicar-nos que no desitja rebre comunicacions comercials mitjançant l’adreça de correu electrònic: info@deloule.com 

  1. Cessions:DELOULE ESPAÑOLA, SA, realitzarà cessions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les seves obligacions legals amb les diferents administracions competents.

  1. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació dels usuaris: L’usuari podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la LOPD, i a la seva normativa de desenvolupament, mitjançant escrit i còpia del DNI adreçat a DELOULE ESPAÑOLA, SA, amb domicili a l’Av. de Barcelona 20, 17600 - Figueres, indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@deloule.com

  1. Mesures de seguretat:DELOULE ESPAÑOLA, SA, l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personals de conformitat amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la LOPD, i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, el accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.

  1. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, DELOULE ESPAÑOLA, SA, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l'usuari faciliti durant la navegació a través de la pàgina web.